Wszystkie zdjęcia do tego artykułu są domeny publicznej i zostały pobrane ze stron Wikimedii Commons  

Satyryczny plakat propagandowy z okresu wojny domowej w Rosji.                                            

   Po dojściu do władzy bolszewicy zaprzestali działań wojennych, kończąc udział Rosji w I wojnie światowej, podpisując traktat pokojowy z Niemcami, Austrio-Węgrami, Bułgarami i Turcją.
   Natomiast w Rosji rozpoczęła się krwawa wojna domowa nowej ,,czerwonej” władzy                      z przeciwnikami rewolucji (,,Biali“). Oprócz działań na polach bitewnych rozpoczęły się zabójstwa i aresztowania działaczy robotniczych. Zamknięto większość gazet i odebrano robotnikom prawo do strajku. Tworzono obozy koncentracyjne tzw. gułagi, do których zsyłano przeciwników                i niezadowolonych z nowego ustroju.
 Wojna domowa trwała do 1922 r.. Zakończyła się zwycięstwem rewolucji i utworzeniem w dniu  30 grudnia tego roku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). 

Walki oddziałów bolszewickich o opanowanie Pałacu Zimowego

Lenin przemawiający do żołnierzy i robotników, nakłaniając do przejęcia władzy przez proletariat i obalenia Rządu Tymczasowego. 

   Po abdykacji cara, władzę w Rosji objął Rząd Tymczasowy, na którego czele stanął książę Grigorij Lwów, zastąpiony wkrótce przez socjalistę Aleksandra Kiereńskiego.
   W wyniku tych wydarzeń w kraju zapanował system dwuwładzy. Demokratów i carskich oligarchów reprezentował Rząd Tymczasowy, a zwykłych Rosjan starała się reprezentować Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich.
  Przekształcono Rosję w republikę. Wprowadzone swobody demokratyczne, takie jak: zniesienie cenzury i kary śmierci oraz wprowadzenie powszechnej amnestii nie uspokoiły nastrojów w kraju, a najmniej zadawalały bolszewików, domagających się wystąpienia Rosji z Ententy, jednostronnego zakończenia wojny i ustanowienia dyktatury proletariatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   Nowe władze (Rząd Tymczasowy i Rady Delegatów Robotniczych) nie potrafiły opanować skomplikowanej sytuacji wewnątrz kraju, co przyczyniało się do coraz większego poparcia          dla bolszewików i ich przywódcy Włodzimierza Lenina, przez robotników, chłopów i żołnierzy.

   Gdy bolszewicy uzyskali większość w Komitecie Wykonawczym Piotrogrodzkiej Rady Delegatów oraz w Radach Delegatów Robotniczych na terenie kraju, 24-25 opanowali Piotrogród.                Po zdobyciu Pałacu Zimowego, w którym miał swoją siedzibę Rząd Tymczasowy, aresztowali wszystkich jego członków i utworzyli nowy rząd: Radę Komisarzy Ludowych, której przewodniczącym został Włodzimierz Lenin.

   Portret carskiej Rodziny (Mikołaj II, jego żona Aleksandra, 4 córki: Olga, Tatiana, Maria i Anastazja oraz syn Aleksy), zamordowanej 17 lipca 1918 r. na polecenie Lenina. Po śmierci poćwiartowanych, polanych kwasem i zakopanych w lesie w okolicy Jekaterynburga

Walki uliczne w Piotrogrodzie podczas rewolucji lutowej 

05 października 2017

   Do wybuchu rewolucji październikowej w nocy z 24 na 25 października 1917 r. (według kalendarza juliańskiego, obowiązującego wtedy w Rosji) i objęcia władzy przez bolszewików      pod przywództwem Włodzimierza Lenina, przyczyniły się głównie: niepowodzenia wojsk rosyjskich na frontach I wojny światowej oraz despotyzm, wyzysk i represje na rosyjskim narodzie stosowane przez carat i możnowładców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   Rewolucję poprzedził przewrót lutowy w stolicy Rosji - Piotrogrodzie, który rozprzestrzenił się na inne części kraju, zmuszając Cara Mikołaj II do abdykacji. 

 

Rewolucja październikowa

iele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekrTo jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wanie, pokażą się one z wybranym efektem.

tel.  48 668 216 761

tel. 48 62 78  41261

stmagot@gmail.com

Zapraszamy do serwisu

Stanisław Magot

98 - 400 Wieruszów

ul. Warszawska 113