Stanisław Magot

98 - 400 Wieruszów

ul. Warszawska 113

Zapraszamy do serwisu

tel.  48 668 216 761

tel. 48 62 78  41261

stmagot@gmail.com

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Rewolucja październikowa

   Do wybuchu rewolucji październikowej w nocy z 24 na 25 października 1917 r. (według kalendarza juliańskiego, obowiązującego wtedy w Rosji) i objęcia władzy przez bolszewików      pod przywództwem Włodzimierza Lenina, przyczyniły się głównie: niepowodzenia wojsk rosyjskich na frontach I wojny światowej oraz despotyzm, wyzysk i represje na rosyjskim narodzie stosowane przez carat i możnowładców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   Rewolucję poprzedził przewrót lutowy w stolicy Rosji - Piotrogrodzie, który rozprzestrzenił się na inne części kraju, zmuszając Cara Mikołaj II do abdykacji. 

 

05 października 2017

Walki uliczne w Piotrogrodzie podczas rewolucji lutowej 

   Portret carskiej Rodziny (Mikołaj II, jego żona Aleksandra, 4 córki: Olga, Tatiana, Maria i Anastazja oraz syn Aleksy), zamordowanej 17 lipca 1918 r. na polecenie Lenina. Po śmierci poćwiartowanych, polanych kwasem i zakopanych w lesie w okolicy Jekaterynburga

   Po abdykacji cara, władzę w Rosji objął Rząd Tymczasowy, na którego czele stanął książę Grigorij Lwów, zastąpiony wkrótce przez socjalistę Aleksandra Kiereńskiego.
   W wyniku tych wydarzeń w kraju zapanował system dwuwładzy. Demokratów i carskich oligarchów reprezentował Rząd Tymczasowy, a zwykłych Rosjan starała się reprezentować Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich.
  Przekształcono Rosję w republikę. Wprowadzone swobody demokratyczne, takie jak: zniesienie cenzury i kary śmierci oraz wprowadzenie powszechnej amnestii nie uspokoiły nastrojów w kraju, a najmniej zadawalały bolszewików, domagających się wystąpienia Rosji z Ententy, jednostronnego zakończenia wojny i ustanowienia dyktatury proletariatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   Nowe władze (Rząd Tymczasowy i Rady Delegatów Robotniczych) nie potrafiły opanować skomplikowanej sytuacji wewnątrz kraju, co przyczyniało się do coraz większego poparcia          dla bolszewików i ich przywódcy Włodzimierza Lenina, przez robotników, chłopów i żołnierzy.

   Gdy bolszewicy uzyskali większość w Komitecie Wykonawczym Piotrogrodzkiej Rady Delegatów oraz w Radach Delegatów Robotniczych na terenie kraju, 24-25 opanowali Piotrogród.                Po zdobyciu Pałacu Zimowego, w którym miał swoją siedzibę Rząd Tymczasowy, aresztowali wszystkich jego członków i utworzyli nowy rząd: Radę Komisarzy Ludowych, której przewodniczącym został Włodzimierz Lenin.

Lenin przemawiający do żołnierzy i robotników, nakłaniając do przejęcia władzy przez proletariat i obalenia Rządu Tymczasowego. 

Walki oddziałów bolszewickich o opanowanie Pałacu Zimowego

   Po dojściu do władzy bolszewicy zaprzestali działań wojennych, kończąc udział Rosji w I wojnie światowej, podpisując traktat pokojowy z Niemcami, Austrio-Węgrami, Bułgarami i Turcją.
   Natomiast w Rosji rozpoczęła się krwawa wojna domowa nowej ,,czerwonej” władzy                      z przeciwnikami rewolucji (,,Biali“). Oprócz działań na polach bitewnych rozpoczęły się zabójstwa i aresztowania działaczy robotniczych. Zamknięto większość gazet i odebrano robotnikom prawo do strajku. Tworzono obozy koncentracyjne tzw. gułagi, do których zsyłano przeciwników                i niezadowolonych z nowego ustroju.
 Wojna domowa trwała do 1922 r.. Zakończyła się zwycięstwem rewolucji i utworzeniem w dniu  30 grudnia tego roku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). 

Satyryczny plakat propagandowy z okresu wojny domowej w Rosji.                                            

Wszystkie zdjęcia do tego artykułu są domeny publicznej i zostały pobrane ze stron Wikimedii Commons