Zakon Krzyżacki nigdy nie został oficjalnie rozwiązany. Po hołdzie pruskim siedziba wielkich mistrzów została przeniesiona do zamku Mergenteim  w Witembergi. 

Napoleon po opanowaniu Europy wszystkie dobra i to, co pozostało po zakonie, pozostawił do dyspozycji Habsburgów, potem rozwiązał wszystkie jego organizacje      w krajach Związku Reńskiego, a Wielki Mistrz Zakonu Antoni Wiktor Habsburg przeniósł swoją siedzibę z Mergenteim do Wiednia, gdzie kolejni Wielcy Mistrzowie zajmują ją do dzisiaj. W XIX wieku zakon powrócił do swej pierwotnej działalności. Zajmuje się działalnością charytatywną i opieką szpitalną, a obecnym Wielkim Mistrzem Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego                      w Jerozolimie jest biskup Bruno Platter.

(Zdjęcie poniżej)

   W roku 1525 nastąpiła likwidacja zakonu i państwa zakonnego na Pomorzu wschodnim. Wielki mistrz zakonu Albrecht  Hohenzollern dokonał jego przekształcenia    i nazwał terytoria, którymi władał Prusami Książęcymi, ustanawiając je państwem świeckim, składając w tym samym roku w Krakowie hołd lenny Zygmuntowi I Staremu.

   Po podbiciu plemion pruskich (1230 - 1285) Krzyżacy stworzyli nad Bałtykiem silne państwo, które w 1237 r. podporządkowało sobie również Zakon Kawalerów Mieczowych w Inflantach, obejmując swymi wpływami tam leżące kraje. 
   W XIV w. stosunki pomiędzy Polakami a Krzyżakami uległy pogorszeniu z powodu ekspansjonistycznych zapędów zakonu na ziemie zachodniego Pomorza.  Doprowadziło to do licznych wojen trwających do roku 1521. Początkowo zwycięzcami w nich byli Krzyżacy, a od wielkiej klęski zakonu pod Grunwaldem,        15 lipca 1410 r coraz częściej Polacy.

Wszystkie zdjęcia do tego artykułu są domeny publicznej i zostały pobrane ze stron Wikimedii Commons 

Hołd pruski

Bitwa pod Grunwaldem

Krzyżacy walczący pod Legnicą w roku 1241

Początki Zakonu Szpitala... Początki Zakonu Krzyżackiego

02 grudnia 2017

   Krzyżacy - to polska nazwa Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie wynikająca ze skojarzeń z czarnymi krzyżami naszytymi na białe płaszcze, noszone przez rycerzy i mnichów tego zakonu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Początki Zakonu Szpitala Najśw… - w dalszej części tego artykułu pozostaniemy przy nazwie polskiej - …Początki Zakonu Krzyżackiego, to okres III krucjaty i oblężenia Akki w 1190 roku przez Krzyżowców. W czasie tego oblężenia, rycerstwo pochodzenia niemieckiego powołało na wzór zakonów templariuszy i joannitów oraz wojsk angielskich, mających już zorganizowane oddziały lecznicze dla swoich rannych, podobne bractwo szpitalne, do opieki poszkodowanych w czasie walk germańskich współziomków.
   Po zdobyciu Akki papież Klemens III za zasługi w opiece i miłosierdziu przyznał bractwu rozległe dobra ziemskie w Palestynie, co przyczyniło się do zamiany białych lekarskich płaszczy na reprezentacyjne okrycia z charakterystycznymi czarnymi krzyżami, a po siedmiu latach w roku 1198 owi rycerze-mnisi zostali zatwierdzeni przez papiestwo jako zakon rycerski, którego zadaniem było bronić wiarę chrześcijańską przed wrogami Chrystusa.
   Cesarz rzymski Henryk IV nadał zakonowi kolejne ziemie w południowych Włoszech oraz oddał pod opiekę szpitale w Barleloe i Palermo.

   Umiejętnie prowadzone działania dyplomatyczne przez ówczesnego wielkiego mistrza zakonu Hermana von Salza oraz waleczne czyny jego rycerzy na polach bitewnych przyniosły wielki rozkwit zakonu i wiele dalszych nadań w Europie. Powstawały nowe konwenty-formacje krzyżaków w Wenecji, Parmie, Padwie i Bolonii. Król węgierski Andrzej II podarował zakonowi ziemie południowego Siedmiogrodu,    a papież Honoriusz III posiadłości w Jerozolimie, dzięki czemu zakon krzyżacki stał się potęgą ekonomiczną i polityczną, znacznie wyprzedzając joannitów i templariuszy.
   Dla Hermana von Salza i jego rodaków to wszystko było za mało. Ich ambicją było stworzenie niezależnego państwa zakonnego w pobliżu swoich korzeni - niemieckiej ojczyzny. Wykorzystując swoje wpływy oraz mając poparcie papieża, chcącego założyć państwo kościelne w Prusach, Krzyżacy zostali ulokowani w roku 1226 na ziemiach polskich, obejmując w dzierżawę ziemię chełmską i michałowską przekazaną im przez księcia Konrada I Mazowieckiego.
   Początkowo stosunki polsko-krzyżackie układały się bez zarzutu, o czym świadczyła obecność wojsk krzyżackich po stronie książąt polskich walczących o polskie interesy, czy też wspierające Polaków w wojnach obronnych jak pod Legnicą w 1241 
r.

Krzyżacy - 
Zakon krzyżacki

iele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekrTo jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wanie, pokażą się one z wybranym efektem.

tel.  48 668 216 761

tel. 48 62 78  41261

stmagot@gmail.com

Zapraszamy do serwisu

Stanisław Magot

98 - 400 Wieruszów

ul. Warszawska 113