Stanisław Magot

98 - 400 Wieruszów

ul. Warszawska 113

Zapraszamy do serwisu

tel.  48 668 216 761

tel. 48 62 78  41261

stmagot@gmail.com

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Faszyzm

   Faszyzm narodził się we Włoszech, a za jego ojca w uproszczeniu można uważać Benito Mussoliniego, który w roku 1919 założył organizację Fasci di Combattimento (fascismo - faszyzm), dążącą do stworzenia nowego ładu w pogrążonych w głębokim kryzysie Włochom, po zakończeniu   I Wojny Światowej.  
   W roku 1921 Mussolini dokonał zamachu stanu, słynnego “marszu na Rzym”. Odsunął praktycznie króla od władzy
(Wiktor Emanuel III), stanął na czele rządu i państwa, będąc jednocześnie przywódcą Narodowej Partii Faszystowskiej, która powstała ze struktur organizacji Fasci di Combattimento. Od 1925 roku zakazał działalności partii opozycyjnych i sprawował władzę jako dyktator, przybierając nazwę Il Duce (Wódz).
   Włochy - jako państwo od tego roku stały się “faszystowskie”, czyli podporządkowane jednej partii i wodzowi stojącemu na jej czele.

 

 

25 kwietnia 2016

   Terminem “faszystowski” określano też ruchy nacjonalistyczne w innych krajach. Najokrutniejszym był niemiecki nazizm, którego celem była walka z komunizmem szerzącym się w państwach słowiańskich, z Żydami, Cyganami i homoseksualistami. 

Niemcy mordowali te społeczności jako ludzi niższej rasy, potocznie nazywając ich “półludźmi”  lub “podludźmi”.

 

Obraz narysowany przez nieznanego więźnia obozu koncentracyjnego w Auschwitz

See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons from Wikimedia Commons