See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons from Wikimedia Commons

 

Obraz narysowany przez nieznanego więźnia obozu koncentracyjnego w Auschwitz

   Terminem “faszystowski” określano też ruchy nacjonalistyczne w innych krajach. Najokrutniejszym był niemiecki nazizm, którego celem była walka z komunizmem szerzącym się w państwach słowiańskich, z Żydami, Cyganami i homoseksualistami. 

Niemcy mordowali te społeczności jako ludzi niższej rasy, potocznie nazywając ich “półludźmi”  lub “podludźmi”.

 

25 kwietnia 2016

   Faszyzm narodził się we Włoszech, a za jego ojca w uproszczeniu można uważać Benito Mussoliniego, który w roku 1919 założył organizację Fasci di Combattimento (fascismo - faszyzm), dążącą do stworzenia nowego ładu w pogrążonych w głębokim kryzysie Włochom, po zakończeniu   I Wojny Światowej.  
   W roku 1921 Mussolini dokonał zamachu stanu, słynnego “marszu na Rzym”. Odsunął praktycznie króla od władzy
(Wiktor Emanuel III), stanął na czele rządu i państwa, będąc jednocześnie przywódcą Narodowej Partii Faszystowskiej, która powstała ze struktur organizacji Fasci di Combattimento. Od 1925 roku zakazał działalności partii opozycyjnych i sprawował władzę jako dyktator, przybierając nazwę Il Duce (Wódz).
   Włochy - jako państwo od tego roku stały się “faszystowskie”, czyli podporządkowane jednej partii i wodzowi stojącemu na jej czele.

 

 

Faszyzm

iele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekrTo jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wanie, pokażą się one z wybranym efektem.

tel.  48 668 216 761

tel. 48 62 78  41261

stmagot@gmail.com

Zapraszamy do serwisu

Stanisław Magot

98 - 400 Wieruszów

ul. Warszawska 113