Stanisław Magot

98 - 400 Wieruszów

ul. Warszawska 113

Zapraszamy do serwisu

tel.  48 668 216 761

tel. 48 62 78  41261

stmagot@gmail.com

Islam

   W starożytności Półwysep Arabski, obszar zwany wtedy Arabią, leżący na styku trzech kontynentów: Azji, Afryki i Europy, zamieszkiwały liczne plemiona koczownicze - tzw. Beduini.

   O ich wierzeniach wiadomo niewiele. Bogowie i bóstwa, w które wierzyli, miały funkcję opiekuńczą wobec poszczególnych plemion. Zwyczaje i rytuały religijne były związane z uczuciem bezbronności człowieka wobec potęgi natury i obdarzaniem owych bogów różnymi formami ofiar za pomocą czarowników w celu opieki czy też ochrony.

   Około roku 570 w Mekce przyszedł na świat Mahomet, dziecko znanego, choć zubożałego rodu Haszymitów. Mahomet w roku 610 został nawiedzony przez Archanioła Gabriela, otrzymując    od niego pierwsze wersy tekstu, które później miały się stać Koranem.

   Niebawem został uznany przez Arabów jako prorok Allacha - Boga jedynego.

   Islam w swej istocie, zawartej w Koranie, to pięć filarów wiary: modlitwa, jałmużna, wyznanie wiary, pielgrzymka do Mekki oraz Dżihad, czyli święta wojna.                                            

 W roku 622, kiedy sytuacja w Mekce, w której Mahomet żył i nauczał, stała się mu nieprzychylna,

z powodu konfliktów pomiędzy arabami a Żydami na tle religijnym, musiał wraz z dwudziestoma najbliższymi wyznawcami nowej religii schronić się w Medynie. Data ich przeniesienia się do tego miasta zaczyna nowy okres w historii muzułmańskiej (pierwszy rok kalendarza muzułmańskiego). 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mahomet, będąc władcą znacznych obszarów Półwyspu Arabskiego, uważał się za zwykłego śmiertelnika. Był jednak przekonany, że wybrał go Allach, by głosił jego posłanie.

   Po śmierci Mahometa, zjednoczone plemiona Beduinów, pod sztandarami nowej wiary, wykorzystując swą wojowniczą naturę, pod wodzą jego następców  (Abu Bakra), podbiły sąsiednie kraje: Irak, Syrię, Palestynę. Później podporządkowały sobie Egipt. W 650 roku ruszyły na podbój Persji. Kolejne podboje objęły tereny Uzbekistanu oraz południowo-wschodniego Pakistanu.      Po upadku Egiptu zawładnęli północną Afryką, a w roku 700 Arabowie dokonali inwazji na Hiszpanię i Francję.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Muzułmanie starali się izolować od ludów podbitych. Mieszkali, zakładając nowe osiedla              i miasta garnizonowe. Na podbitych terenach ludność stopniowo i w sposób pokojowy przechodziła na wiarę swych najeźdźców. Pod koniec XX wieku islam był religią dominującą        w świecie arabskim w północnej części Afryki, w Azji Środkowej, Pakistanie, Malezji i w Indonezji.

   Obecnie islam jest drugą religią w Wielkiej Brytanii.

 

02 kwietnia 2016

Józef Brandt [<font><font>Public domain </font></font>], viaikimedia Commons

Obrazek przedstawiający Mahometa

Juliusz Kossak [<font><font>Public domain </font></font>], via Wikimedia Commons

*      *      *

Arabscy wojownicy