Wszystkie zdjęcia na tej stronie są Domeny Publicznej i zostały pobrane z Wikimedia Commons

Theodore Robinson. La Debicie

Thomas Wilmer Dewing. Lato

Theodore Robinsion. la Debicie
Thomas Wilmer Dewing. Lato

Claude Monet. Hotel des Roches Noires

Edgar Degas. Lekcja tańca

Duży wpływ na twórczość malarzy impresjonistów miało wynalezienie i rozwój fotografii. Artyści tego kierunku starali się za pomocą pędzla uchwycić chwilę i przenieść ją na płótno tworzonego obrazu.

Claude Monet. Hotel des Roches
Edgar Degas. Lekcja tańca

IMPRESJONIZM 1874 do około 1900

Jan Matejko. fragment obrazu Hołd pruski

Jan Matejko. Hołd pruski

 Malarz-rysownik, jeden z najwyżej cenionych artystów europejskiej sztuki historycznej w malarstwie. Tworzył w oparciu o własny unikalny styl najbliższy okresowi Romantyzmu.

Jako artysta malarz, państwa pozbawionego suwerenności, na swoich obrazach przedstawiał doniosłe momenty z czasów świetności swojego narodu. Wystawiał swoje dzieła z wielkimi sukcesami w stolicach całej Europy.

Był honorowym członkiem Akademii: paryskiej, wiedeńskiej, praskiej, berlińskiej oraz Rafaelowskiej w Urbino (Włochy)

Za swoją twórczość został nagrodzony Złotym medalem Akademii Monachijskiej, Złotym medalem papieża Leona XIII oraz orderem Franciszka Józefa, a także orderem Francuskiej Legi Honorowej.

JAN MATEJKO 1838 - 1893

Józef Brandt. Konie poniosły

Józef Chełmoński. Babie lato

Józef Brandt. Konie poniosły
Józef Chełmoński. Babie lato

Joaquin Agrasot. Młoda Baco

Gustave Courbet. Kąpiące się

Joaquin Agrasot. Młoda Baco
Gustave Courbet. Kąpiące się

Louis Le Nain. Szczęśliwa rodzina

Jean-Francois Millet. Kobiety zbierające kłosy

Louis Le Nain. Szczęśliwa rodzina
Jean-Francois Millet. Kobiety zbierające kłosy

Warto zaznaczyć, że od tego okresu w historii światowego malarstwa zaistnieli Polacy. Józef Chełmoński, J. Brandt, M. Gierymski to nazwiska znane każdemu miłośnikowi malarstwa na całym świecie.

Artyści malarze tego okresu, wprowadzili sceny rodzajowe z życia niższych warstw społecznych, zrywając z romantyczną wizją świata, a także idealizowaniem otaczającej ludzi rzeczywistości.

Ich dzieła przedstawiały codzienne życie ludzi, zwierząt, oraz istniejącego wokół nich świata.

REALIZM 1840 do około 1860

Jose Casado. Kapitulacja pod Bailen

Ricardo Balaca. Bitwa pod Alamansą

Jose Casado. Kapitulacja pod Bailen
Ricardo Balaca. Bitwa pod Alamansą

Thomas Webster.       W chorobie i zdrowiu

Edwin Landseer. Ocalona

Edwin Landseer. Ocalona
Thomas Webster. W chorobie i zdrowiu

Eugene Delacroix. Wolność prowadząca lud na barykady

Eug Wolność prowadząca l na barykadyene Delacroix.

Eugene Delacroix. Śmierć Sardanapala

Eugene Delacroix. Śmierć Sardanapala

Malarstwo tego okresu było bardzo różnorodne, ponieważ każdy artysta romantyczny bez ograniczeń wzbogacał je swoim indywidualizmem.

Wspólną cechą romantyzmu w malarstwie było to, że obrazy nabrały dynamicznej wymowy i zawierały bogactwo barw, światła, cienia i kolorów. Inną wspólną cechą, był symbolizm i patriotyczny charakter dzieł, a przedstawiane na obrazach postacie, często były znanymi idealistami, rewolucjonistami czy bojownikami o wolność.

Jeśli chodzi o malarzy tego okresu, to trudno ich wymienić, ponieważ nie było artysty malarza żyjącego w tamtych latach, który nie miałby okresu w swojej twórczości związanego z romantyzmem.

ROMANTYZM 1800 do około 1840

Galeria cd.

iele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekrTo jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wanie, pokażą się one z wybranym efektem.

tel.  48 668 216 761

tel. 48 62 78  41261

stmagot@gmail.com

Zapraszamy do serwisu

Stanisław Magot

98 - 400 Wieruszów

ul. Warszawska 113