Rozmiar z ramą: 40 cm. x 31.5 cm.

Druk wysokiej jakości imitującą płutno

Naklejona na płytę 3 mm.

 

Dzieła mistrzów II.

Kolekcja Światowego Malarstwa

13 maja 2016
Dzieła mistrzów II

iele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekrTo jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wanie, pokażą się one z wybranym efektem.

tel.  48 668 216 761

tel. 48 62 78  41261

stmagot@gmail.com

Zapraszamy do serwisu

Stanisław Magot

98 - 400 Wieruszów

ul. Warszawska 113